Liên hệ

Hỗ trợ Getflix có sẵn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Để được hỗ trợ kịp thời, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn và tạo vé hỗ trợ. Đối với tất cả các yêu cầu khác, vui lòng sử dụng mẫu dưới đây.

Getflix là một thương hiệu của C Telekom, Inc., C Telekom, Inc., Digiport OU.

Suite 9, Ansuya Estate
Đại lộ Cách mạng
Victoria, Seychelles

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web này, bạn đồng ý cho cookie được sử dụng. Để biết thêm chi tiết, bao gồm cách bạn có thể sửa đổi tùy chọn của mình, vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi.