Giá

Unlock Limitless Streaming with Our VPN and Smart DNS Service!

Tham gia cùng 1.000.000 khách hàng và bắt đầu mở rộng
trải nghiệm phát video trực tuyến của bạn!

1 tháng

$4.95 pm

Không tiết kiệm

3 tháng

$4.32 pm

Total: $12.95

Save 13%

6 tháng

$3.83 pm

Total: $22.95

Save 23%

Most Popular!

1 năm

$3.33 pm

Total: $39.90

Save 33%

Best Value!

2 năm

$2.29 pm

Total: $54.90

Save 54%

Great Offer!

Lifetime Plan

$99.95

Total: $199.95

Offer Ends Soon

Save 50%

Discover the freedom of secure, high-speed streaming with our VPN and enjoy the flexibility of Smart DNS to enhance your online experience. Choose the plan that suits your needs and enjoy seamless access to content worldwide!

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày.

Không yêu cầu thẻ tín dụng.

Getflix VPN có được bao gồm trong bản dùng thử miễn phí không?

Getflix VPN được bao gồm trong tất cả các tài khoản trả phí. Tại thời điểm này, nó không có sẵn như là một phần của 14 ngày dùng thử miễn phí.

Điều gì sẽ xảy ra sau 14 ngày dùng thử miễn phí?

Nếu bạn chưa đăng ký trước khi kết thúc bản dùng thử miễn phí 14 ngày, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn trước khi điều này xảy ra.

Bạn chấp nhận hình thức thanh toán nào?

Chúng tôi chấp nhận tất cả các thẻ tín dụng chính, bao gồm Visa, MasterCard, American Express, Discover và JCB thông qua cổng thanh toán an toàn của chúng tôi.

Đăng ký có tự động gia hạn không?

Có, đăng ký tự động gia hạn sau mỗi khoảng thời gian cho đến khi bị hủy. Bạn có thể hủy bất cứ lúc nào (xem bên dưới).

Tôi có thể hủy bất cứ lúc nào không?

Có, bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào, tuy nhiên, không hoàn lại tiền cho bất kỳ thời gian chưa sử dụng nào còn lại trên đăng ký của bạn.

Bạn có cung cấp giảm giá cho nhiều tài khoản không?

Có, có chiết khấu 25% cho tất cả các tài khoản bổ sung mà bạn sở hữu hai hoặc nhiều tài khoản. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ để áp dụng giảm giá này.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web này, bạn đồng ý cho cookie được sử dụng. Để biết thêm chi tiết, bao gồm cách bạn có thể sửa đổi tùy chọn của mình, vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi.