Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện

Your access to and use of Getflix (the “service”) provided by C Telekom, Inc. is subject exclusively to these Terms and Conditions. You will not use the service for any purpose that is unlawful or prohibited by these Terms and Conditions. By using the service you are fully accepting the terms, conditions and disclaimers contained in this notice. If you do not accept these Terms and Conditions you must immediately stop using the service.

2. Tư vấn

Nội dung của trang web Getflix và dịch vụ assosiated không cấu thành lời khuyên và không nên dựa vào trong việc đưa ra hoặc kiềm chế không đưa ra bất kỳ quyết định nào.

3. Thay đổi sử dụng

C Telekom, Inc. reserves the right to:

  • change or remove (temporarily or permanently) the service or any part of it without notice and you confirm that C Telekom, Inc. shall not be liable to you for any such change or removal, and
  • thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào và việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào sẽ được coi là bạn chấp nhận thay đổi đó.

4. Hoàn tiền

C Telekom, Inc. does not provide refunds for “change of mind” reasons or any other reasons or issues beyond our control. This includes, but is not limited to:

  • thay đổi được thực hiện bởi các dịch vụ của bên thứ 3 ngăn dịch vụ hoạt động.
  • thay đổi được thực hiện bởi các nhà cung cấp mạng ngăn dịch vụ hoạt động.
  • được hướng dẫn về mặt pháp lý để loại bỏ hỗ trợ cho các dịch vụ cụ thể của bên thứ 3 hoặc tắt toàn bộ hoặc một phần dịch vụ.
  • thay đổi suy nghĩ của khách hàng.

C Telekom, Inc. provides a 14 day free trial for customers to evaluate the Getflix service prior to making any purchasing decision. It is the customer’s responsibility to ensure the service is appropriate for them during the free trial period, and before making a purchase. C Telekom, Inc. will only provide refunds:

  • cho các khoản phí không chính xác như thanh toán trùng lặp hoặc giao dịch gian lận, hoặc
  • at the discretion of C Telekom, Inc. management.

All billing queries, including disputes, must be directed to the Getflix Support team. To ensure your privacy and security, C Telekom, Inc. cannot respond to billing queries made directly or publically (e.g. via Social Media).

Trang web Getflix có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba được kiểm soát và duy trì bởi những người khác. Bất kỳ liên kết đến các trang web khác không phải là một sự chứng thực của các trang web như vậy và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của bất kỳ trang web như vậy.

6.1.

All copyright, trade marks and all other intellectual property rights in the Website and its content (including without limitation the Website design, text, graphics and all software and source codes connected with the Website) are owned by or licensed to C Telekom, Inc. or otherwise used by C Telekom, Inc. as permitted by law.

6.2.

Khi truy cập dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ truy cập nội dung cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của mình. Không có nội dung nào có thể được tải xuống, sao chép, sao chép, truyền tải, lưu trữ, bán hoặc phân phối mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền.

7. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

7.1.

Dịch vụ này được cung cấp trên cơ sở AS IS và AS AVAILABLE mà không có bất kỳ đại diện hoặc chứng thực nào được thực hiện và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào cho dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, sự thích hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, khả năng tương thích, bảo mật và chính xác.

7.2.

To the extent permitted by law, C Telekom, Inc. will not be liable for any indirect or consequential loss or damage whatever (including without limitation loss of business, opportunity, data, profits) arising out of or in connection with the use of the service.

7.3.

C Telekom, Inc. makes no warranty that the functionality of the service will be uninterrupted or error free, that defects will be corrected or that the service or the servers that makes it available are free of viruses or anything else which may be harmful or destructive.

7.4.

Nothing in these Terms and Conditions shall be construed so as to exclude or limit the liability of C Telekom, Inc. for death or personal injury as a result of the negligence of C Telekom, Inc. or that of its employees or agents.

8. Quyền hủy bỏ hoặc từ chối dịch vụ

C Telekom, Inc. reserves the right, without providing a refund, to cancel any customer’s service and close their account or refuse service for inappropriate conduct as determined by C Telekom, Inc. management, at their discretion. This includes, but is not limited to:

  • cố tình lạm dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các hoạt động như hack hoặc sử dụng hệ thống của chúng tôi để tiến hành các cuộc tấn công dos hoặc ddos.
  • abusive, derogatory or aggressive behaviour towards any member of C Telekom, Inc. staff or other C Telekom, Inc. customers.

9. Bồi thường

You agree to indemnify and hold C Telekom, Inc. and its employees and agents harmless from and against all liabilities, legal fees, damages, losses, costs and other expenses in relation to any claims or actions brought against C Telekom, Inc. arising out of any breach by you of these Terms and Conditions or other liabilities arising out of your use of the service.

10. Thôi việc

Nếu bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào trong số này được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào thì Điều khoản hoặc Điều kiện đó sẽ bị cắt đứt và các Điều khoản và Điều kiện còn lại sẽ tồn tại và vẫn có hiệu lực đầy đủ và tiếp tục ràng buộc và có hiệu lực thi hành.

11. Luật điều chỉnh

Thỏa thuận này trên tất cả các khía cạnh sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của tỉnh Ontario và luật pháp canada áp dụng trong đó.

12. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản Sử dụng này, thực tiễn của trang web này hoặc giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào tháng 8 năm 2014.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web này, bạn đồng ý cho cookie được sử dụng. Để biết thêm chi tiết, bao gồm cách bạn có thể sửa đổi tùy chọn của mình, vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi.