Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các điều khoản và điều kiện

Việc bạn truy cập và sử dụng Getflix ("dịch vụ") do Digiport OU cung cấp chỉ tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn sẽ không sử dụng dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn hoàn toàn chấp nhận các điều khoản, điều kiện và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm có trong thông báo này. Nếu bạn không chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này, bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng dịch vụ.

2. Tư vấn

Nội dung của trang web Getflix và dịch vụ assosiated không cấu thành lời khuyên và không nên dựa vào trong việc đưa ra hoặc kiềm chế không đưa ra bất kỳ quyết định nào.

3. Thay đổi sử dụng

Digiport OU có quyền:

  • thay đổi hoặc loại bỏ (tạm thời hoặc vĩnh viễn) dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ mà không cần thông báo và bạn xác nhận rằng Digiport OU sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thay đổi hoặc loại bỏ nào như vậy, và
  • thay đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào và việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào sẽ được coi là bạn chấp nhận thay đổi đó.

4. Hoàn tiền

Digiport OU không hoàn lại tiền vì lý do "thay đổi suy nghĩ" hoặc bất kỳ lý do hoặc vấn đề nào khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • thay đổi được thực hiện bởi các dịch vụ của bên thứ 3 ngăn dịch vụ hoạt động.
  • thay đổi được thực hiện bởi các nhà cung cấp mạng ngăn dịch vụ hoạt động.
  • được hướng dẫn về mặt pháp lý để loại bỏ hỗ trợ cho các dịch vụ cụ thể của bên thứ 3 hoặc tắt toàn bộ hoặc một phần dịch vụ.
  • thay đổi suy nghĩ của khách hàng.

Digiport OU cung cấp bản dùng thử miễn phí 14 ngày cho khách hàng để đánh giá dịch vụ Getflix trước khi đưa ra bất kỳ quyết định mua hàng nào. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo dịch vụ phù hợp với họ trong thời gian dùng thử miễn phí và trước khi mua hàng. Digiport OU sẽ chỉ hoàn lại tiền:

  • cho các khoản phí không chính xác như thanh toán trùng lặp hoặc giao dịch gian lận, hoặc
  • theo quyết định của digiport OU quản lý.

Tất cả các truy vấn thanh toán, bao gồm cả tranh chấp, phải được chuyển hướng đến nhóm Hỗ trợ Getflix. Để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật của bạn, Digiport OU không thể trả lời các truy vấn thanh toán được thực hiện trực tiếp hoặc công khai (ví dụ: thông qua Truyền thông Xã hội).

Trang web Getflix có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba được kiểm soát và duy trì bởi những người khác. Bất kỳ liên kết đến các trang web khác không phải là một sự chứng thực của các trang web như vậy và bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính khả dụng của bất kỳ trang web như vậy.

6.1.

Tất cả bản quyền, nhãn hiệu thương mại và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác trên Trang web và nội dung của trang web (bao gồm nhưng không giới hạn thiết kế trang web, văn bản, đồ họa và tất cả các phần mềm và mã nguồn được kết nối với Trang web) được sở hữu hoặc cấp phép cho Digiport OU hoặc được digiport OU sử dụng theo luật pháp cho phép.

6.2.

Khi truy cập dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ truy cập nội dung cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của mình. Không có nội dung nào có thể được tải xuống, sao chép, sao chép, truyền tải, lưu trữ, bán hoặc phân phối mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu bản quyền.

7. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm pháp lý

7.1.

Dịch vụ này được cung cấp trên cơ sở AS IS và AS AVAILABLE mà không có bất kỳ đại diện hoặc chứng thực nào được thực hiện và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào cho dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, sự thích hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, khả năng tương thích, bảo mật và chính xác.

7.2.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Digiport OU sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất kinh doanh, cơ hội, dữ liệu, lợi nhuận) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

7.3.

Digiport OU không đảm bảo rằng chức năng của dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các lỗi sẽ được sửa chữa hoặc dịch vụ hoặc máy chủ làm cho nó có sẵn không có vi-rút hoặc bất cứ điều gì khác có thể gây hại hoặc phá hoại.

7.4.

Không có điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện này được hiểu là loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Digiport OU đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của Digiport OU hoặc của nhân viên hoặc đại lý của Digiport.

8. Quyền hủy bỏ hoặc từ chối dịch vụ

Digiport OU có quyền, mà không cần hoàn lại tiền, để hủy bỏ bất kỳ dịch vụ của khách hàng và đóng tài khoản của họ hoặc từ chối dịch vụ cho hành vi không phù hợp theo quyết định của quản lý Digiport OU, theo quyết định của họ. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • cố tình lạm dụng dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các hoạt động như hack hoặc sử dụng hệ thống của chúng tôi để tiến hành các cuộc tấn công dos hoặc ddos.
  • hành vi lạm dụng, xúc phạm hoặc hung hăng đối với bất kỳ thành viên nào của nhân viên Digiport OU hoặc các khách hàng khác của Digiport OU.

9. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Digiport OU và nhân viên và đại lý của Digiport không bị tổn hại khỏi và chống lại tất cả các trách nhiệm pháp lý, phí pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí và các chi phí khác liên quan đến bất kỳ khiếu nại hoặc hành động nào được đưa ra chống lại Digiport OU phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của bạn về các Điều khoản và Điều kiện này hoặc các trách nhiệm pháp lý khác phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ.

10. Thôi việc

Nếu bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào trong số này được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do nào bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào thì Điều khoản hoặc Điều kiện đó sẽ bị cắt đứt và các Điều khoản và Điều kiện còn lại sẽ tồn tại và vẫn có hiệu lực đầy đủ và tiếp tục ràng buộc và có hiệu lực thi hành.

11. Luật điều chỉnh

Thỏa thuận này trên tất cả các khía cạnh sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của tỉnh Ontario và luật pháp canada áp dụng trong đó.

12. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản Sử dụng này, thực tiễn của trang web này hoặc giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào tháng 8 năm 2014.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất có thể trên trang web của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web này, bạn đồng ý cho cookie được sử dụng. Để biết thêm chi tiết, bao gồm cách bạn có thể sửa đổi tùy chọn của mình, vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi.